torstai 9. joulukuuta 2010

Kuvataide kasvattaa

Löysin facebookista "Art IS education"-sivuston ja painoin tykkää. Art IS education- todellakin.
Taide kasvattaa, opettaa ja "kouluttaa".

Kulttuurissamme, joka on mitä suurimmissa määrin visuaalinen, kuvataiteen yksi monista merkityksistä on olla viestintämuoto, vuorovaikutusta ihmisten välillä.
Kuvataide aktivoi näkemään, kyseenalaistamaan, ihmettelemään ja tutkimaan  erilaisia ilmiöitä, ja tämähän on oppimisen lähtökohta. Kuvan tekeminen on suuri mahdollisuus ilmaista tekijän omia ajatuksia, mielikuvitusta, mielipiteitä, tunteita ja kiinnostuksenkohteita. Ymmärrys taiteellisesta prosessista opettaa myös vastaanottamaan kuvailmaisua.


Kuvataidekoulussa oppilaat työskentelevät ryhmissä, jossa he näkevät samalla  toisten lasten ja nuorten tuotoksia ja luovia prosesseja. He oppivat toisiltaan, kuinka samaankin tehtävänantoon löytyy erilaisia lähestymistapoja ja ratkaisuja.
Taiteellisessa työskentelyssä on monia sisältöjä: keksimistä ja havaintojen tekemistä, tutkimista, kokeilua, tekemisen iloa - puurtamista unohtamatta. Ongelmanratkaisua tarvitaan monella tasolla ja prosessiin sisältyy erilaisten tunteiden ja ajatusten jakamista, uusien ovien avautumista. Minäkuva ja käsitys siitä, mitä osaa, vahvistuvat.

Taiteen avulla ihminen oppii tuntemaan ihmistä itseään -tiedostamaan, mitä on olla "human being".

Monien vaikuttavien taidelöytöjen ansioista meillä on paljon tietoa ihmisen ja ihmiskunnan historiasta. Erilaiset taideteokset historian varrelta kertovat omaa kieltään ihmisen taidoista, osaamisesta, arjesta, arvoista, uskomuksista, mieltymyksistä ja kaikesta siitä, mitä ihminen on elämästään ja kulttuuristaan kuvannut taiteen keinoin.
Kuinka köyhäksi tietomme ihmisen historiasta jäisikään ilman kuvataiteen tuntemusta.
30 000 vuotta vanha kalkkikiviveistos kertoo, kuinka ihminen jo tuolloin loi ympärilleen taide-esineitä. Arkkitehtuuri esittelee ihmisen pitkäjänteisiä taidonnäytteitä tuhansien vuosien varrelta. Maalaustaiteen historiaa tutkimalla eteemme avautuu mitä suurimpia historian tiedon aarteita pikkutarkoista pukukuvista ekspressiiviseen tunnekuvaukseen. Nykytaide taas haastaa ajattelemaan tämän ajan ja tulevaisuuden ilmiöitä.

Taiteen merkityksen ja taidekäsityksen pohtiminen on usein taidekasvatuksen paikka. Monesti odotamme, että taide vastaa esteettisiin ja ilmaisullisiin tarpeisiimme - mihin se monta kertaa vahvasti vastaakin antamalla voimauttavia kokemuksia. Mutta taiteen tehtävänä on myös opettaa asioita yhteiskunnastamme ja kulttuuristamme. Aina ne ilmiöt, joita esimerkiksi nykytaide nostaa esiin, eivät ole pelkästään kauniita tai viihdyttäviä.
Taiteilija voi puuttua taiteen keinoin esimerkiksi  yhteiskunnassa vaikuttaviin epäkohtiin ja käsitellä teoksissaan  vaikkapa ihmisten yksinäisyyttä, ahdistusta, luonnon saastumista, epäoikeudenmukaisuutta, eriarvoisuutta jne. Tämä on yksi taiteen tehtävä:  herätellä  ihmisiä ajattelemaan.


Kuvataidekoulussa lapsia ja nuoria rohkaistaan itseilmaisuun: tuomaan rohkeasti esiin omia näkemyksiään.
Kuvataidekoulussa tarjotaan monipuolisesti välineitä ja tekniikoita, joiden avulla itseilmaisua saa kokeilla ja toteuttaa. On hienoa huomata, kun lapsi löytää omia ratkaisuja ja saa vahvistusta omille ajatuksilleen. Opettajan ohjauksessa hän onnistuu toteuttamaan teknisesti omia ideoitaan.


Lapsi tai nuori, joka saa eväitä ja valmiuksia omaan taiteelliseen tekemiseen, saa valmiuksia myös visuaalisen kulttuurin keskellä olemiseen. Hän oppii visuaalista kieltä ja viestintää ja kiinnittyy luontevasti omaan kulttuuriimme. Hän myös kenties uskaltaa rohkeasti luottaa itseensä ja taitoihinsa myöhemminkin elämässään.
Mistä kasvavatkaan uudet arkkitehdit, kuvataiteilijat, maisemansuunnittelijat, muotisuunnitteiljat, elokuvantekijät, muotoilijat, graafiset suunnittelijat jne jne, elleivät visuaalisen kulttuurin keskeltä. 

Meidän aikuisten on hyvä muistaa, että nykyajan lapset ja nuoret luovat tulevaisuuden visuaalista kulttuuria jo nyt, ja on hyvin paljon heistä kiinni, mitä he pitävät kuvallisesta kulttuuristamme säilyttämisen arvoisena ja mitä uutta he siihen tuovat. Nuorten oma taide ja heidän luomansa kulttuuri opettavat meitä aikuisia ymmärtämään, miten lapset ja nuoret kokevat ympärillä olevan maailman, mitkä asiat heistä ovat tärkeitä, millainen on heidän kuvallinen maailmansa, ja mitä he haluavat kuvillaan kertoa.

Taidekasvatus ei ole koskaan yksisuuntaista, vaan vuorovaikutusta eri ikäisten ja eri ajassa ja kulttuureissa  elävien ja eläneiden ihmisten välillä. Art is education. 

teksti:
Johanna Kivioja
kuvataideopettaja
Valkeakosken kuvataidekoulu.